Főoldal · Kapcsolat 12. February 2016
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Kreative Informatiklösungen


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

M E G H Í V Ó
„A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni –

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért, bár, míg élsz, sokan nem kedvellnek,
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.”

(Batsányi János)


Szeretettel meghívjuk díjátadó ünnepségünkre, melyet 2016. február 26-án (pénteken) 15:30 órai kezdettel tartunk a Magyar Nemzeti Levéltár Kiállító termében (Cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.)
Döntés a Magyar Fiatalokért Díj-ról
Alapítványunk 2015. november 5-i kuratóriumi ülésén partnerszervezeteink valamint magánszemélyek ajánlásai alapján a következő jelölteket választotta ki a Magyar Fiatalokért Díjra:

2014. évi kiírásunk alapján:

  • Dr. Univ. Kőrösi Mária, a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Karának docense


2015. évi kiírásunk alapján pedig:

  • Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) elnöke.

  • Répási István, a Beregszászi „Bereg” Mozgáskorlátozottak Sport és Egészségjavító Klub Társadalmi Szervezet titkára

Hungarikumok határon innen és túl


PÁLYÁZAT

„Hungarikumok határon innen és túl”
- sikeres magyar termékek, vállalkozások a Kárpát-medencében

Alapítványunk pályázatot hirdet Kárpát-medencei főiskolás és egyetemista fiatalok körében magyar hagyományokon alapuló, egyediségével, különlegességével, magyarságra jellemző tulajdonságai révén kiemelkedő, sikeres termékek, vállalkozások, innovatív megoldások bemutatására.

A SIKERES PÁLYÁZÓK 10-50.000 Ft értékű ÖSZTÖNDÍJBAN ÉS KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK, VALAMINT RÉSZT VEHETNEK ALAPÍTVÁNYUNK fenti témában MEGHIRDETETT Kárpát-medencei NYÁRI EGYETEMÉN, melyet 2016 augusztusában tartunk Székelyföldön.


Bemutatkozik az ECO-FRIENDS AND ECO-KITS
Alapítványunk szervezésében a vajdasági ECO-FRIENDS AND ECO-HIT KIT ELECTRONIC T.D. nevű civil szervezet 2015. november 26-27-én, az Európai Hulladékcsökkentési Hét két napján magyarországi szakközépiskolákban mutatta be a minden korosztály által elsajátítható és a mindennapi gyakorlatban is jól hasznosítható elemszelekciós módszerét.

A négy vajdasági önkéntes, Bessenyei Szilárd, Györög Norbert, Odry Ákos és Szegedi Mihály először a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolájában ismertette a civil szervezet tevékenységét, Tóth Dénes tanár úr munkásságát a fiatalok környezetvédelemre nevelése terén, majd műhelyfoglalkozás keretében mintegy 20 fő fiatallal a gyakorlatban is megvalósították az elemek újrahasznosítását és a környezetterhelés csökkentését támogató „5-17-5-5” modell szerinti szelekciót.

November 27-én a szigethalmi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola oktatója, Hézser Péter fogadta a fiatalokat. Itt két előadásra és elemszelekciós gyakorlatra is sor került, majd közösen megtekintették a szakközépiskola környezetbarát oktatási segédeszközeit, többek között egy elektromos autót.
Jótékonysági est – november 28.
2015. november 28-ai jótékonysági rendezvényünkön több mint harminc ráckevei lakostól kaptunk tárgyi és pénzbeli felajánlást a székelyhídi árvaház javára.

A rendezvényen Kovács Barna önkéntes ismertette a Csengeri ifjúsági Egyesület ifjúságszervező és karitatív tevékenységét, kiemelve az utóbbi években elért eredményeiket az adományozás terén, mára több millió forintnyi értékű szállítmányt juttatnak el az erdélyi rászorulók javára a karácsonyt megelőző napokban.

Kiss István, zilahi fogtechnikus is jelen volt az eseményen, aki szívén viseli az árvák sorsát, és bemutatkozásakor elmesélte, hogy milyen nehéz körülmények között nőnek fel azok a kisgyermekek, akikhez végül a felajánlások eljutnak.

Az idén tehát a csengerieken felül a ráckeveiek is segítették az árvaház mindennapjait játékokkal, meleg ruhákkal, olvasókönyvekkel és néhányan komolyabb pénzösszeg felajánlásával is, amit a csengeriek saját egész kamiont megtöltő adományaikkal juttatnak el a rászorulók részére.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves ráckevei lakos szíves hozzájárulását!
Jótékonysági Est - Meghívó
MEGHÍVÓ

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány és a Csengeri Ifjúsági Egyesület 2015. november 28-án (szombaton) 17:30 órai kezdettel ökumenikus


JÓTÉKONYSÁGI ESTET

szervez a ráckevei Szent Imre Katolikus Iskola aulájában (Ráckeve, Szt. István tér 22.) erdélyi árvaházak megsegítésére.

Lesz zene, tánc, tombola, étel-ital.
Zene: Bőcze-duó

A belépőjegy ára: 1000 Ft – ennél nagyobb összegű felajánlást is elfogadunk!

A belépőjegyekből és a tombolán összegyűlt bevételt erdélyi árvaházaknak ajánljuk fel.

Tárgyi adományaikat (gyermekruha, -cipő, -könyv, -játék) és a tombolatárgyakat (mindent, ami otthon fölösleges és használható: könyv, műszaki cikk, illatszer, ajándéktárgy) 15 és 17 óra között várjuk a rendezvény helyszínén!
Székely őrtüzek – 2015. október 24.


2006. június 18-án Ditrón a Székely Nemzetgyűlés határozatba foglalta, hogy követeli a székely önrendelkezést, az államon belüli önkormányzás lehetőségét. A Székely Nemzetgyűlés továbbá kimondta, hogy „a Trianoni Békeszerződést aláíró Nagyhatalmaktól követelje az erdélyi magyarság a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, az Európai Uniótól a székely nép önrendelkezési jogának elismeréseként, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását.”

Az autonómia koncepció ekkorra már rendelkezésre állt, a Csapó József-féle 1995-ös Székelyföld autonómia-statútum egyszerre foglalta magába a kulturális, gazdasági és területi autonómiát. 2007-ben Románia EU-s csatlakozásával megnyílt a lehetőség, hogy a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) és a szubszidiaritás elvére hivatkozva megvalósulhasson Székelyföld autonómiája. Dél-Tirol, Wales és Katalónia mellett Székelyföld jogos követeléssel állt elő, amikor önrendelkezésért szállt síkra.

2013-ban a Székelyek Nagy Menetelése, melyet szimpátiatüntetések sora követett szerte a Kárpát-medencében, nyilvánította ki Erdély nemzetalkotó őshonos magyar közösségének autonómiaigényét ország és világ előtt. 2015. október 24-én 68 helyszínen gyúltak ki őrtüzek Székelyföld határán, hogy felhívják a figyelmet egy etnikailag, történelmileg és kulturálisan összefüggő terület oszthatatlan egységére.

Alapítványunk az 1000 éves történelmi országhatáron, Gyimesbükkben vett részt az eseményen, ahol a magyar és a székely himnusz mellett közös imádságainkkal kértünk áldást a székely törekvésekre.

Ebből kell merítenünk. Minden alkalommal újra meg újra, amikor a székelyek autonómiájukért tüntetnek. Kiállni melléjük és együtt vonulni. A magyar nép önrendelkezésének kérdése a határokon túl az első sikeres autonómiafolyamat függvénye. Álljunk ki mindannyian a székelyek szabadságáért!
Összefoglaló a "Humánökológiai fordulóponton vagyunk" tehetségprogramról
Palics-Újvidék-Vaskapu, 2015. augusztus 9-14.Alapítványunk immáron hatodik alkalommal rendezte meg A magyar ipari és technológiai forradalom c. rendezvényét. A helyszín ezúttal a Délvidék volt, ahonnan korábbi nyári egyetemeink alkalmával is számos tehetséges fiatalt tudtunk vendégül látni. Az idei évben a délvidékiek mellett a kárpátaljai fiatalok vettek részt nagyobb létszámban a tehetségprogramon.Néhány fiatallal azonban képviseltette magát Erdély, a Felvidék és Magyarország is. A 2015. évi pályázat egyértelmű győztese Kárpátalja volt: Makó Pál első helyezést ért el A nagymuzsalyi éltető ívóvíz minőségi problémája c. dolgozatával, míg Vass Szabina az Ungvári Botanikus Kert környezetvédelmi értékelésével nyerte el a második helyet, és a délvidéki testvérpár Bessenyei Áron és Szilárd a szolár rendszerek Kárpát-medencei alkalmazásával a harmadikat.
Szent István napi Program - Csenger
A Csengeri ifjúsági Egyesület Szent István ünnepéhez kapcsolódóan anyaországi és határon túli ifjúsági szervezetekkel együttműködésben kulturális örökségünk ápolása, történelmi tudásunk elmélyítése, valamint a magyarságtudat, a nemzeti identitás megőrzése és erősítése érdekében 7 ország 9 magyar nemzetközösségnek otthont adó régiója részvételével Kárpát-medencei ifjúsági találkozót szervez, melyre szeretettel várja a kedves érdeklődőket Csengerre.A Csengeri Ifjúsági Egyesület programján Alapítványunk lehetőséget kap, hogy bemutatkozzon és összegezze „A magyar ipari és technológiai forradalom” rendezvénysorozat keretében végzett ismeretterjesztő tevékenységét , közzétegye Kárpát-medencei filmfelvételeit.
PROGRAM


„Humánökológiai fordulóponton vagyunk”

Tehetségprogram és tanulmányút

Palics-Szabadka-Újvidék(-Vaskapu), 2015. augusztus 9-14.


Jelentkezési lap letölthető innen!

augusztus 9. (vasárnap)
13:30 Indulás Budapestről
16:00 Séta Szegeden
17:00 Szabadkai városnéző vetélkedő
20:00 Ismerkedő est játékokkal

augusztus 10. (hétfő), Helyszín: Palics, Jelen Salaš Panzió
9:00 Megnyitó és díjkiosztó
Előadások
9:30 Dr. Illés Zoltán (környezetpolitikus, egyetemi tanár):
A fenntartható fejlődés lehetőségei
10:30 Dr. Darai Lajos (professzor emeritus, filozófiai tudományok kandidátusa):
A humánökológia és az emberi életfeltételek megőrzése
12:00 Ebédszünet
13:00 Rövid ismertetés a Pénz7 programról (MFHN Alapítvány)
13:10 Vonnák Balázs (tanácsadó, MNB): Pénzügyi termékek józan fogyasztása
14:10 Pénz7 – játékos pénzügyi vetélkedő
15:30 Az MNB környezetvédelmi politikájáról röviden (MFHN Alapítvány)
16:00 Dr. Hovány Lajos (vízépítő mérnök, egyetemi docens): A Palicsi-tó vízgyűjtő területének változásai
17:30 Séta Palicson – a Palicsi-tó környezetvédelmi problémáinak megvitatása
19:30 Ökofilm vetítésTámogatók:augusztus 11. (kedd), Helyszín: Palics, Jelen Salaš Panzió
9:00 Tóth Dénes (műszaki oktató, elnök): Bemutatkozik az Ecofriends and Ecokits
10:00 Pék Zoltán (okleveles gépészmérnök, doktorandusz, V3ME): A megújuló energiaforrások felhasználása a villamos járművekben és a közlekedésben
11:00 Nyers Árpád (okleveles gépészmérnök, doktorandusz): Hőszivattyúk alkalmazása épületek fűtésére és hűtésére – gazdasági és környezetvédelmi előnyeik
12:00 Ebédszünet
13:00 Gyakorlati műhelyfoglalkozás – környezetvédelmi technikák a mindennapokban
16:00 Projekttervezés
17:00 Egy megújuló energiát alkalmazó létesítmény megtekintése
19:30 Vetélkedő

augusztus 12. (szerda)
8:00 Utazás Újvidékre – Temerin, Óbecse megtekintése
helyszín: Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ irodája
14:00 Ismerkedés a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ ifjúsági civil szervezettel
15:00 A környezetvédelem aktuális kérdései - kerekasztal-beszélgetés, mediátor: Barna Emese (környezetvédelmi mérnök)
16:30 Városnézés Újvidéken

augusztus 13. (csütörtök)
7:00 Utazás az Al-Dunához (rövid megállók: Karlóca, Belgrád, Zimony)
15:00 A Vaskapu vízerőmű megtekintése

augusztus 14. (péntek)
8:00 Utazás Budapestre – útközben Galambóc várának megtekintésePÁLYÁZAT
„Humánökológiai fordulóponton vagyunk”
-
az ökológiai-ökonómiai paradigmaváltás szükségessége


Alapítványunk pályázatot hirdet Kárpát-medencei főiskolás és egyetemista fiatalok körében környezetvédelmi, tájvédelmi, ill. szélesebb értelemben vett tájökológiai témájú tanulmányok készítésére.
A SIKERES PÁLYÁZÓK 10-50.000 Ft értékű ÖSZTÖNDÍJBAN ÉS KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK, VALAMINT RÉSZT VEHETNEK ALAPÍTVÁNYUNK fenti témában MEGHIRDETETT Kárpát-medencei NYÁRI EGYETEMÉN, melyet 2015. augusztus 9-12. között tartunk Szabadkán és környékén.

Társszervezőnk: Eco-friends and Eco-kits

Megfelelő számú jelentkező esetén a rendezvény során az al-dunai Vaskapu erőmű meglátogatására is sor kerül, és a rendezvény kibővül két nappal. Az erőmű megtekintésének részvételi díja: 15 000 Ft/fő.

A pályaműveket a következő témakörökben várjuk:

  • sikeres környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi, tájökológiai-történeti örökségvédelmi megoldások, illetve azok gazdasági-társadalmi hatása közösségemben vagy régiómban a XX-XXI. században

  • Régióm azon magyar alkotójának (alkotóinak) környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi, tájökológia-történeti jellegű örökségvédelmi szakembereinek életműve, aki(k) hozzájárult(ak) a Kárpát-medence természeti örökségének megóvásához a XX-XXI. században

  • Példaértékű, működő környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi, tájökológia-történeti jellegű és célú létesítmények és civil szerveződések régiómban

A pályázati anyag kötelező melléklete: 1 oldalas önéletrajz (név, születési dátum, lakcím, telefonszám megadásával.)
A tanulmány pontos hivatkozások nélkül nem fogadható el!!!

Formai követelmények:
10-15 oldal terjedelem, betűtípus: Times New Roman 12, 1,5-es sorköz, 2,5-es margó

Meghosszabított beadási határidő: 2015. június15.


A pályaműveket és kérdéseiteket a következő címre várjuk: mfhn@mfhnalap.org

Oldal: 1 / 8 1 2 3 4 > >>
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Adó 1%
Kérjük, támogassa tevékenységünket, és ajánlja fel adója 1%-át Alapítványunk javára!További információ >>>
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!