Főoldal · Kapcsolat 26. May 2016
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Kreative Informatiklösungen


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

Hungarikumok határon innen és túl


PÁLYÁZAT

„Hungarikumok határon innen és túl”
- sikeres magyar termékek, vállalkozások a Kárpát-medencében

Alapítványunk pályázatot hirdet Kárpát-medencei főiskolás és egyetemista fiatalok körében magyar hagyományokon alapuló, egyediségével, különlegességével, magyarságra jellemző tulajdonságai révén kiemelkedő, sikeres termékek, vállalkozások, innovatív megoldások bemutatására.

A SIKERES PÁLYÁZÓK 10-50.000 Ft értékű ÖSZTÖNDÍJBAN ÉS KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLNEK, VALAMINT RÉSZT VEHETNEK ALAPÍTVÁNYUNK fenti témában MEGHIRDETETT Kárpát-medencei NYÁRI EGYETEMÉN, melyet 2016 augusztusában tartunk Székelyföldön.


Magyar Fiatalokért Díj 2016.

FELHÍVÁS


A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2003. március 15-i aláírással alapította meg a Magyar Fiatalokért Díjat, mely odaítélésének feltételeit a következőkben határozta meg:

- páros évben olyan anyaországi ill.

- páratlan évben olyan határon túli díjazottat jutalmaz, aki a határon túl élő fiatalság összefogásáért, szellemi, kulturális együttműködéséért kifejtett tevékenysége révén kivívta az Alapítvány, valamint támogatói elismerését.

A Kuratórium döntése értelmében a Magyar Fiatalokért Díj 2016. évi kiírásának jelmondata:

“Legjobbjaink rég elhulltanak.
Holnaputánra magunktól elfogyunk.
Megállj csak, mit motyogsz, öreg bolond?
A sírban, hol nemzet süllyed el,
Új kedvvel új ifjúság tolong,
És bölcsőnek díszíti fel.”

(Csengey Dénes)


Ajánlások 2016-ban, a DÍJ Statútuma feltételeinek megfelelően, Magyarországon élő, vagy magyarországi székhelyű, természetes vagy jogi személyt illetnek meg, aki a magyarság szolgálatában végzett tevékenységéért elismerést érdemel.

A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy magyar fiatalra, (max. 35 éves) és egy másik már komoly múlttal, munkássággal rendelkező, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaságra lehet jelölést tenni.

  1. A díjat alapító okirat, és ezen kiírás alapján a MAGYAR FIATALOK HATÁROK NÉLKÜL ALAPÍTVÁNY internetes, vagy postai címére (mfhn@mfhnalap.org, 1126 Budapest, Böszörményi út 28.) 2016. november 5-ig lehet jelölő szavazatokat leadni az egész világból a díjra.

  2. A szavazatokat kellő indoklással kell ellátni. A díj odaítélésére javaslatot lehet tenni géppel írt, maximum 1db A/4-es oldal terjedelemben, azért, hogy a beérkezett szavazatok alapján a díjat odaítélő Kuratórium teljes bizonyossággal tudjon dönteni az odaítélés helyességéről.

  3. A beérkezett jelölések alapján a Díjat odaítélő Kuratórium 2016. év november 15. napjáig meghozza döntését, és a díjazottakat írásban értesíti a díj átvételének módjáról.

A díj átadása minden évben ünnepélyes keretek között, konferenciával egybekötve zajlik le.

Mindenkit megkérünk, tegye meg ajánló javaslatát a 2016. év díjazottjára!
Beszámoló – Magyar Fiatalokért Díj-átadó ünnepség
Idei évi díjátadónk nyitányaként a Veritas Történetkutató Intézet Horthy-kori Kutatócsoportjának két jeles képviselője tartott előadást közös történelmi múltunk máig fájó kérdésköréről, a trianoni békediktátum következtében elveszített területek visszacsatolásának körülményeiről és átmeneti sikeréről.

Dr. Joó András átfogó képet tárt elénk az első és második bécsi döntés keretében Magyarországnak ítélt felvidéki, kárpátaljai és erdélyi területekről, majd a területi revíziók a világháborút követő lehetőségeiről.
M E G H Í V Ó
„A hazáért élni, szenvedni, s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
Kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni –

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek Dicsőség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért, bár, míg élsz, sokan nem kedvellnek,
A jók sírodban is áldanak, tisztelnek.”

(Batsányi János)


Szeretettel meghívjuk díjátadó ünnepségünkre, melyet 2016. február 26-án (pénteken) 15:30 órai kezdettel tartunk a Magyar Nemzeti Levéltár Kiállító termében (Cím: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.)
Döntés a Magyar Fiatalokért Díj-ról
Alapítványunk 2015. november 5-i kuratóriumi ülésén partnerszervezeteink valamint magánszemélyek ajánlásai alapján a következő jelölteket választotta ki a Magyar Fiatalokért Díjra:

2014. évi kiírásunk alapján:

  • Dr. Univ. Kőrösi Mária, a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Karának docense


2015. évi kiírásunk alapján pedig:

  • Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) elnöke.

  • Répási István, a Beregszászi „Bereg” Mozgáskorlátozottak Sport és Egészségjavító Klub Társadalmi Szervezet titkára

Bemutatkozik az ECO-FRIENDS AND ECO-KITS
Alapítványunk szervezésében a vajdasági ECO-FRIENDS AND ECO-HIT KIT ELECTRONIC T.D. nevű civil szervezet 2015. november 26-27-én, az Európai Hulladékcsökkentési Hét két napján magyarországi szakközépiskolákban mutatta be a minden korosztály által elsajátítható és a mindennapi gyakorlatban is jól hasznosítható elemszelekciós módszerét.

A négy vajdasági önkéntes, Bessenyei Szilárd, Györög Norbert, Odry Ákos és Szegedi Mihály először a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolájában ismertette a civil szervezet tevékenységét, Tóth Dénes tanár úr munkásságát a fiatalok környezetvédelemre nevelése terén, majd műhelyfoglalkozás keretében mintegy 20 fő fiatallal a gyakorlatban is megvalósították az elemek újrahasznosítását és a környezetterhelés csökkentését támogató „5-17-5-5” modell szerinti szelekciót.

November 27-én a szigethalmi Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola oktatója, Hézser Péter fogadta a fiatalokat. Itt két előadásra és elemszelekciós gyakorlatra is sor került, majd közösen megtekintették a szakközépiskola környezetbarát oktatási segédeszközeit, többek között egy elektromos autót.
Jótékonysági est – november 28.
2015. november 28-ai jótékonysági rendezvényünkön több mint harminc ráckevei lakostól kaptunk tárgyi és pénzbeli felajánlást a székelyhídi árvaház javára.

A rendezvényen Kovács Barna önkéntes ismertette a Csengeri ifjúsági Egyesület ifjúságszervező és karitatív tevékenységét, kiemelve az utóbbi években elért eredményeiket az adományozás terén, mára több millió forintnyi értékű szállítmányt juttatnak el az erdélyi rászorulók javára a karácsonyt megelőző napokban.

Kiss István, zilahi fogtechnikus is jelen volt az eseményen, aki szívén viseli az árvák sorsát, és bemutatkozásakor elmesélte, hogy milyen nehéz körülmények között nőnek fel azok a kisgyermekek, akikhez végül a felajánlások eljutnak.

Az idén tehát a csengerieken felül a ráckeveiek is segítették az árvaház mindennapjait játékokkal, meleg ruhákkal, olvasókönyvekkel és néhányan komolyabb pénzösszeg felajánlásával is, amit a csengeriek saját egész kamiont megtöltő adományaikkal juttatnak el a rászorulók részére.

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves ráckevei lakos szíves hozzájárulását!
Jótékonysági Est - Meghívó
MEGHÍVÓ

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány és a Csengeri Ifjúsági Egyesület 2015. november 28-án (szombaton) 17:30 órai kezdettel ökumenikus


JÓTÉKONYSÁGI ESTET

szervez a ráckevei Szent Imre Katolikus Iskola aulájában (Ráckeve, Szt. István tér 22.) erdélyi árvaházak megsegítésére.

Lesz zene, tánc, tombola, étel-ital.
Zene: Bőcze-duó

A belépőjegy ára: 1000 Ft – ennél nagyobb összegű felajánlást is elfogadunk!

A belépőjegyekből és a tombolán összegyűlt bevételt erdélyi árvaházaknak ajánljuk fel.

Tárgyi adományaikat (gyermekruha, -cipő, -könyv, -játék) és a tombolatárgyakat (mindent, ami otthon fölösleges és használható: könyv, műszaki cikk, illatszer, ajándéktárgy) 15 és 17 óra között várjuk a rendezvény helyszínén!
Székely őrtüzek – 2015. október 24.


2006. június 18-án Ditrón a Székely Nemzetgyűlés határozatba foglalta, hogy követeli a székely önrendelkezést, az államon belüli önkormányzás lehetőségét. A Székely Nemzetgyűlés továbbá kimondta, hogy „a Trianoni Békeszerződést aláíró Nagyhatalmaktól követelje az erdélyi magyarság a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, az Európai Uniótól a székely nép önrendelkezési jogának elismeréseként, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását.”

Az autonómia koncepció ekkorra már rendelkezésre állt, a Csapó József-féle 1995-ös Székelyföld autonómia-statútum egyszerre foglalta magába a kulturális, gazdasági és területi autonómiát. 2007-ben Románia EU-s csatlakozásával megnyílt a lehetőség, hogy a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) és a szubszidiaritás elvére hivatkozva megvalósulhasson Székelyföld autonómiája. Dél-Tirol, Wales és Katalónia mellett Székelyföld jogos követeléssel állt elő, amikor önrendelkezésért szállt síkra.

2013-ban a Székelyek Nagy Menetelése, melyet szimpátiatüntetések sora követett szerte a Kárpát-medencében, nyilvánította ki Erdély nemzetalkotó őshonos magyar közösségének autonómiaigényét ország és világ előtt. 2015. október 24-én 68 helyszínen gyúltak ki őrtüzek Székelyföld határán, hogy felhívják a figyelmet egy etnikailag, történelmileg és kulturálisan összefüggő terület oszthatatlan egységére.

Alapítványunk az 1000 éves történelmi országhatáron, Gyimesbükkben vett részt az eseményen, ahol a magyar és a székely himnusz mellett közös imádságainkkal kértünk áldást a székely törekvésekre.

Ebből kell merítenünk. Minden alkalommal újra meg újra, amikor a székelyek autonómiájukért tüntetnek. Kiállni melléjük és együtt vonulni. A magyar nép önrendelkezésének kérdése a határokon túl az első sikeres autonómiafolyamat függvénye. Álljunk ki mindannyian a székelyek szabadságáért!
Összefoglaló a "Humánökológiai fordulóponton vagyunk" tehetségprogramról
Palics-Újvidék-Vaskapu, 2015. augusztus 9-14.Alapítványunk immáron hatodik alkalommal rendezte meg A magyar ipari és technológiai forradalom c. rendezvényét. A helyszín ezúttal a Délvidék volt, ahonnan korábbi nyári egyetemeink alkalmával is számos tehetséges fiatalt tudtunk vendégül látni. Az idei évben a délvidékiek mellett a kárpátaljai fiatalok vettek részt nagyobb létszámban a tehetségprogramon.Néhány fiatallal azonban képviseltette magát Erdély, a Felvidék és Magyarország is. A 2015. évi pályázat egyértelmű győztese Kárpátalja volt: Makó Pál első helyezést ért el A nagymuzsalyi éltető ívóvíz minőségi problémája c. dolgozatával, míg Vass Szabina az Ungvári Botanikus Kert környezetvédelmi értékelésével nyerte el a második helyet, és a délvidéki testvérpár Bessenyei Áron és Szilárd a szolár rendszerek Kárpát-medencei alkalmazásával a harmadikat.
Szent István napi Program - Csenger
A Csengeri ifjúsági Egyesület Szent István ünnepéhez kapcsolódóan anyaországi és határon túli ifjúsági szervezetekkel együttműködésben kulturális örökségünk ápolása, történelmi tudásunk elmélyítése, valamint a magyarságtudat, a nemzeti identitás megőrzése és erősítése érdekében 7 ország 9 magyar nemzetközösségnek otthont adó régiója részvételével Kárpát-medencei ifjúsági találkozót szervez, melyre szeretettel várja a kedves érdeklődőket Csengerre.A Csengeri Ifjúsági Egyesület programján Alapítványunk lehetőséget kap, hogy bemutatkozzon és összegezze „A magyar ipari és technológiai forradalom” rendezvénysorozat keretében végzett ismeretterjesztő tevékenységét , közzétegye Kárpát-medencei filmfelvételeit.

Oldal: 1 / 9 1 2 3 4 > >>
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Adó 1%
Kérjük, támogassa tevékenységünket, és ajánlja fel adója 1%-át Alapítványunk javára!További információ >>>
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!