Főoldal · Kapcsolat 29. Janur 2023
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt

Döntés a Magyar Fiatalokért Díj-ról
Alapítványunk 2015. november 5-i kuratóriumi ülésén partnerszervezeteink valamint magánszemélyek ajánlásai alapján a következő jelölteket választotta ki a Magyar Fiatalokért Díjra:

2014. évi kiírásunk alapján:

  • Dr. Univ. Kőrösi Mária, a Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Karának docense


2015. évi kiírásunk alapján pedig:

  • Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) elnöke.

  • Répási István, a Beregszászi „Bereg” Mozgáskorlátozottak Sport és Egészségjavító Klub Társadalmi Szervezet titkáraDr. Univ. Kőrösi Mária, 1976-ban az ELTE BTK-n filozófia szakos tanári oklevelet, 1982-ben pedig ugyanitt bölcsészdoktori végzettséget szerzett. 1976-ban az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének gazdaságföldrajzi fakultációjában vett részt.

1984 óta tanít Erdélyben. A Bolyai Nyári Egyetemek előadója Székelyudvarhelyen és Csíkszeredán, a Báthory-Brassai konferenciákon elnök és előadó, tizennégy éve a Partiumi Keresztény Egyetem oktatója. Kutatási témái a kultúrák és tárgyalási stílusok, a humán erőforrás, vezetéselmélet és gyakorlat, az üzleti tárgyalási stratégiák, taktikák kérdésköre, a politikai földrajz és a marketingpszichológia.

Egész életében előtérbe helyezte és hallgatóiban tudatosította a magyar sorskérdéseket. Teleki Pál, a politikai földrajz tudományának a megalapozója is kutatásai homlokterébe kerüt, a jeles Teleki-tanítvány, Rónai András professzor írásait is ő rendezte sajtó alá. A Magyarok Világszövetsége Szent László Akadémiájának Kárpát-medencei Régió Tanszékén a politikai földrajz előadója volt. A Budapest Televízió „Közélet” c. műsorának, majd a Hatos Csatorna „Hír-Érték” c. műsorának szerkesztő-riportereként 2003 óta munkálkodik a kisebbségi magyar sorskérdések megvitatása érdekében.

Pogár László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) jelenlegi elnöke. Az MCSMSZ-hez tartozó településeken a Gyerekek Háza – Magyar Ház – létrehozását szorgalmazzák, amiben Pogár László komoly szerepet vállal. Ennek a törekvésnek az eredményeképpen az oktatási cél mellett egyéb funkciókat is ellátó közösségi házuk lesz így az identitásukat megőrizni kívánó, magukat magyarnak tartó csángóknak.

Pogár László ez egyrészt fejleszti a már meglévő lábnyiki Magyar Házat, másrészt kész magyarfalui épület befejezésének ügyében fáradozik, hogy céljai eléréséhez megfelelő eszmei és anyagi támogatást szerezzen. Munkájának köszönhetően a lábnyiki ház 2010 óta bővült egy faházsorral, amely lehetővé teszi más tájegységből származó – erdélyi vagy akár magyarországi – gyerekcsoportok nyaraltatását. Szoros kapcsolatot ápol pusztinai társintézményével is, egymás rendezvényein kölcsönösen jelen vannak.

Eltökélten folytatja nagyon nehéz munkáját a csángómagyar fiatalok identitásának megőrzéséért, az anyanyelvi kultúra erősítéséért.

Répási István, a Nagykállói Korányi Frigyes Szakközépiskola és Kollégium képzésén szerezte felsőfokú gazdasági informatikus oklevelét. Jelenleg a Beregszászi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala külügyi referenseként ápolja a testvérvárosi, partner és kapcsolatokat, de informatikai jártasságát több civil szervezet önkénteseként és újságszerkesztőként is kamatoztatja.

2008-tól jelentős segítséget nyújtott a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) létrehozásában, Mint informatikai programfelelős, feladatkörébe tartozik többek között a KMMI honlapjának (www.kmmi.org.ua) gondozása, fejlesztése, anyagok, tanulmányok, fotók, videók, digitális tartalmak feltöltése, frissítése. Több közösségi tevékenységben (történelmi, kulturális és nemzetiségi identitásmegőrző) is részt vesz mint kezdeményező és szervező, szerepet vállal közgyűjteményi anyagaink megóvásában, értékek átörökítésében.

2011 óta segíti „Bereg” Beregszászi Sport és Egészségjavító Klubja társadalmi szervezetet részben informatikai tudásának kamatoztatása (honlap szerkesztés, reklámkiadványok készítése), részben pályázati források felkutatása és sport- és szociális programok szervezése révén, amelyek elősegítik a kárpátaljai magyarok nemzeti identitásának, hovatartozásának erősítését. Igazi lokálpatriótaként hisz a szülőföldön maradásban, ezen felül feladatának tekinti a beregszászi magyar mozgáskorlátozott közösségek szülőföldön való boldogulásának közös teherviselését.
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!