Főoldal · Kapcsolat 31. October 2020
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt


Bemutatkozik a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
[ magyarul | in english | auf deutsch ]

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 2000. áprilisában kezdte meg mûködését az alábbi küldetés jegyében.

Küldetésünk: "...Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élõ magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történõ kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki". (részlet az Alapító okiratból)

Feladatunknak tartjuk összefogni a három nagy régió (Magyarország, Kárpát-medence, Nyugat) magyarságát azáltal, hogy rendezvényeinkkel fórumot teremtünk a világban szétszóródott magyar ifjúság ismerkedésére, kapcsolattartására. Tevékenységünk által az anyaországtól elszakadt magyar fiataloknak lehetõséget biztosítunk nemzeti és európai identitásuk erõsítésére, a közép-európai régió kulturális értékeinek megismerésére és anyanyelvük ápolására. Fontosnak tartjuk egy olyan híd megépítését, amelyen járva utat találnak egymáshoz a világ különbözõ pontjain élõ, de magyarságukhoz hasonló módon kötõdõ fiatalok.

A magyarországi bejegyzésû kuratórium jelenleg hat magyarországi, egy svájci és négy határon túli taggal (Felvidék, Kárpátalja, Erdély és Délvidék képviseletében) tevékenykedik. Az eltelt néhány év során azonban egyre több támogatóra tettünk szert, így mára számos nyugat-európai sõt tengeren túli régióban élõ magyar segíti munkánkat.Tevékenységünk

A) Magyar Ifjúsági Találkozók, Utótalálkozók

Évente megrendezzük ingyenes, egy hetes táborunkat, a Magyar Ifjúsági Találkozót, a Kárpát-medence valamely pontján. Itt a fiatalok erõsíthetik nemzeti identitásukat, ápolhatják kultúrájukat és anyanyelvüket. Eddig öt Magyar Ifjúsági Találkozóra került sor, az alábbi helyszíneken:

2001: Ópusztaszer, Magyarország

2002: Tugár völgye, Felvidék

2003: Illyefalva, Erdély

2004: Zobnatica, Vajdaság

2005: Felsõremete, Kárpátalja

2006: Kopács, Horvátország

Programjainknak igen széles sajtóvisszhangja van, úgy belföldön, mint külföldön. Számos napilap, televízió és rádió ad hírt rólunk, különös tekintettel Svájcban, valamint az Ifjúsági Találkozó színhelyéül szolgáló országokban.


B) Magyar Fiatalokért Díj

Az Alapítvány Kuratóriuma, az Alapító okiratában megjelölt közös célok megvalósulásának érdekében a kiemelkedõ tevékenységet felmutató természetes-, jogi-, és jogi személynek nem minõsülõ társaságok, szervezetek, személyek munkája elismerésének céljából Magyar Fiatalokért Díj-at alapított. A Kuratórium a Díjjal elismerni kívánja a nagyvilágban szétszóródott magyar fiatalságért tevékenyen részt vállalók munkáját.

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány és a Jogász Szalon Közhasznú Egyesület 2003. október 22.-én a Kossuth Klubban rendezte meg a Magyar Fiatalokért Díj átadó ünnepségét. A díjat Mádl Dalma asszony, Mádl Ferenc köztársasági úr felesége adta át.

2006-ban és 2007-ben konferenciával egybekötött díjátadásra került sor a Hadtörténeti Intézetben.

Alapítványunk céljai 2010-2015

Rendezvénysorozat „A magyar ipari és technológiai forradalom” címmel.

"Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!."
(Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban)


2010-12-ben Alapítványunk rendezvénysorozatot hirdet „A magyar ipari és technológiai forradalom” címmel, melynek első eseményeként a felvidéki Kovácspatakon rendeztünk nyári egyetemet 2010. augusztus 6-10. között, ahol neves egyetemi professzorok, tudósok, feltalálók előadásai keretében sor került a XIX. század néhány kiemelkedő tudományos és technológiai újításának, magyar tudósának, valamint Felvidék néhány történelmi, ipartörténeti nevezetességének bemutatására. Rendezvényeinkre elsősorban egyetemista fiatalokat várunk, akik pályaműveikkel jelentkezhetnek az egyhetes programra, melyben a megadott korszak magyar feltalálóinak életművéről, régiójuk gazdaságtörténeti fejlődéséről, ipartörténeti emlékeiről készítenek rövid összegzést. A legjobb írásműveket konferencia kiadványban tesszük közzé.

Hogy miért pont az ipari forradalom a következő évek mottója? A választ megtalálják 2010. évi kiadványunkban: „E kis kiadvány szolgáljon apró iránymutatásul, hogy lám egy elnyomott ország, úgy is mondhatnánk a Habsburgok egy szegény keleti provinciája, micsoda fejlődésre volt képes néhány évtized leforgása alatt. A magyar leleményesség a nemzetközi és a saját találmányokat felhasználva úgymond a saját hajánál fogva húzta ki magát az elmaradottságból, mindezt egy vesztett szabadságharc után. Erre a kitartásra, szorgalomra, leleményességre van szükségünk ma is…” (A magyar ipari és technológiai forradalom I. Részlet a bevezetőből)

A következő években a Muravidékre és Erdélybe hívjuk meg az érdeklődő fiatalokat.

Tevékenységünkről bővebben a következő címen: mfhn@mfhnalap.org kapnak bővebb felvilágosítást.

Minden támogatást hálásan fogadunk.


Együttmûködési kezdeményezés

A magyar és a nemzetközi civil társadalom nagyra értékelte Alapítványunk öt éves mûködése alatt elért eredményeit. Rendezvényeink szervezése során elhivatottságunk tovább erõsödik, mely új lendületet ad további munkánkhoz.

Ahhoz, hogy az általunk elkezdett tevékenységet megfelelõ módon és színvonalon folytatni tudjuk, anyagi támogatásra van szükségünk. Kérjük, hogy lehetõségeihez mérten támogassa az Alapítvány mûködését annak érdekében, hogy kitûzött céljaink ne csak papíron leírt elvek maradjanak, hanem az elmúlt évekhez hasonlóan, létrejöhessen egy 8 ország mintegy 100 fiataljának részvételével megvalósuló találkozó, illetve átadhassuk a Magyar Fiatalokért Díjat. Anyagi hozzájárulásra van szükségünk továbbá azért, hogy a határon túli magyar fiatalság oktatási-kutatási tevékenységét támogathassuk.

A szponzori megállapodás keretében vállaljuk, hogy szponzoraink nevét és logóját az Alapítvány minden rendezvényén, kiadványán, valamint az Alapítvány honlapján (www.mfhnalap.org) közzé tesszük. Ezen túlmenõen, ez együttmûködés konkrét megvalósulási formáját készek vagyunk egyedi igényekhez igazítani.

A civil szervezeteknek felajánlott támogatások összege leírható a társasági adó összegébõl.

Amennyiben további kérdése van tevékenységünket illetõen, akkor kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot kurátorainkkal!


Szponzoraink megjelenési lehetõségei

Évenként mintegy százfõnyi fiatal érkezik találkozóinkra a világ minden tájáról, ezért szponzoraink „nemzetközi megjelenésre” tehetnek szert!

A megjelenés formái:
  1. a vállalati logó feltüntetése az Alapítvány honlapján a főoldalon és a Támogatók link alatt;
  2. a vállalati logó megjelenítése a találkozó mind egyetemista mind pedig előadóként meghívott résztvevõinek készített konferencia kiadványon és szórólapjainkon.
  3. molino kifüggesztése a találkozó helyszínén, a találkozó teljes idõtartama alatt;
  4. a vállalati logó megjelenítése a résztvevõknek ajándékozandó emlékpólón és DVD-n;
  5. találkozóinkon a szponzoraink által forgalmazott termékeket és szolgáltatások fogyasztását részesítjük elõnyben;
  6. a találkozó megszervezésében részt vevõ határon túli társszervezetünket támogatónk termékével ajándékozzuk meg.

Elérhetőségeink:

Kopp Kristóf, Elnök E-mail: mfhn@mfhnalap.org
Fax: 00-36-1-210-9358
Telefon: 00-36-70-967-35-53

Bajzát Olivér

Telefon: 00-41-79-691-61-75

Novák Zsuzsanna

Telefon: 00-36-20-953-0320
KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
  • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
  • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
  • nem riadsz vissza a pályázatírástól
  • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!