Főoldal · Kapcsolat 31. October 2020
  Az alapítvány célja
  Szervezeti felépítés
  Híreink
  Aktuális pályázatok
  Sajtószerepléseink
  Magyar Fiatalokért Díj
  Pályázati útmutató
  Képgaléria
  Linkek, hivatkozások
  Kapcsolatfelvétel
  Támogatók
Das Ziel der Stiftung
Unser Ziel ist: die Unterstützung ausserhalb der ungarischen Grenzen lebenden jungen Ungarn, die ihre ungarischen Wurzeln noch pflegen.

Weiter >>>
The aim of the Foundation
Our aim is to financially support (using both the Foundation's and individuals' financial means) the maintenance of the cultural, scientific and educational relations between the youth living beyond the frontiers and the mother country.

More >>>

További médiaszerepléseinket megtekintheti honlapunk "Sajtószerepléseink" szekciójában.
TÁMOGATÓINK


Paksi Atomerőmű


Hegyvidéki Önkormányzat


Kráter Mûhely


Budapest Bank


Computer Dienstleistungen Bern, Svájc


Patricius Borház


www.miegyutt.hu
http://www.facebook.com/miegyutt


MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ STATUMUMA
A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Kuratóriuma, az Alapító okiratában megjelölt közös célok megvalósulásának érdekében kiemelkedõ tevékenységet felmutató természetes-, jogi-, és jogi személynek nem minõsülõ társaságok, szervezetek, személyek munkája elismerésének céljából

2003. március 15.-i aláírással,

MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ-at alapít.

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Kuratóriuma a DÍJ-jal elismerni kívánja a nagyvilágban szétszóródott magyar fiatalságért tevékenyen részt vállalók munkáját:
 • Azon kiemelkedõ közéleti-, szellemi tevékenységeket, eredményes magatartásokat, amelyek elõmozdítják, segítik, ápolják az anyaországi határon kívül élõ magyar fiatalok anyanyelvi mûvelõdését, nemzeti kultúrájának elmélyítését, kapcsolatukat egymással, és az anyaországgal.
 • Azon kiemelkedõ közéleti-, szellemi tevékenységeket, eredményes magatartásokat, amelyek, Magyarország értékeit; történelmét; kultúráját; illetve állampolgárainak életét, oly elõnyös módon mutatják be Európában és a nagyvilágban, amellyel elismerését; megbecsülést; és a fiataloknak példamutatást statuálnak.
 • Megõrzik, ápolják, erõsítik azt az ezer évnél régebbi szellemi és anyagi kultúrát, amellyel a magyarság rendelkezik.
 • Programjaikkal felébresztik, kialakítják, vagy megtartják a magyar identitástudatot azokban a fiatalokban, akik a generációk óta elszakadtak a hazájuktól.
 • Õriznek mindent, ami köti õket az eredetükhöz, a magyarsághoz „Legyen bár sorsuk jó, vagy mostoha".
 • Keresik a lehetõségeket, hogy minél több fiatalt találjanak, kik a jövõben baráti ill. gazdasági és munkakapcsolataikban tevékenyen részt fognak vállalni a Magyar összefogás elõsegítése érdekében.
A díj odaítélésének módja, formája:
 • A DÍJ Kuratóriuma minden évben, nagy nemzeti ünnepünk, március 15-e napján, a 48-as forradalmi ifjúság tiszteletére ünnepi ülésen határoz, és teszi közzé az éppen aktuális év történéseinek alapján a tárgyévi MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJodaítélésének ezen statutumon kívül esõ különös feltételeit, és azt közzéteszi médiumokban, és hivatalos honlapján.
 • A DÍJ belföldön, illetve határokon túl élõ egy vagy több természetes, vagy jogi személynek ítélhetõ oda. A díj odaítélése posztumusz is megtörténhet.
 • A DÍJ odaítélése minden alkalommal két kategóriában történik:
  1. anyaországi születésû, ott élõ, vagy ottani székhelyû, díjazni kívánt, és
  2. anyaországi határokon kívül születõ, ott élõ, és tevékenységet felmutató
  díjazottak, kategóriákban.
Az 1. kategóriában minden páros évben, a 2. kategóriában minden páratlan évben ítéli oda a díjat a DÍJ Kuratóriuma.
 • A 2 díjazott közül, minden alkalommal egy fiatal díjazott, (max. 35 éves) és a másik díjazott pedig egy már komoly múlttal, munkássággal rendelkezõ, tapasztalt, elismert természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem bíró társaság lehet.
 • A díj átadása minden második évben ünnepélyes keretek között történik.
 • A DÍJ odaítélõ Kuratóriuma, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány Kuratóriumának tagjaiból, és a kuratórium által felkért tiszteletbeli Kurátorokból áll.
A MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ - amely pénz, vagy egyéb vagyoni juttatással nem jár – egy, a MAGYAR FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY szimbólumával díszített érem és oklevél az Alapítvány egyik jelmondatával „Nisi Dominus custodierit domum, in vanum vigilant, qui custodiunt eum." (127. zsoltár) és egyéb díszítéssel.

A díjazottak a MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ-as, vagy a MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ kitüntetettje cím használatára jogosultak, és megilleti õket a MAGYAR FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY tiszteletbeli tagsága, valamint az ehhez járó kedvezmények.

Kelt az Alapítvány Kuratóriumának nevében, az Alapítvány székhelyén,

Budapesten, 2003. március 15-én.

KÜLDETÉSÜNK:
..Saját, valamint az alapítványhoz csatlakozók anyagi erejével támogatni a határon túl élő magyar fiatalok anyaországgal való kulturális, tudományos, oktatási, nevelési területen történő kapcsolattartását, amelyet Magyarországon, vagy a magyar fiatalok érdekében külföldön fejtenek ki...
Részlet az Alapító Okiratból

Csatlakozz hozzánk a Facebook-on

MFHN Alapítvány a Facebook-on
Közhasznúsági jelentések
Önkénteseket keresünk
Ha...
 • örömmel veszel részt Kárpát-medencei programokban
 • szívesen szervezel ifjúsági rendezvényeket
 • nem riadsz vissza a pályázatírástól
 • és a papírmunka sem tántorít el
Alapítványunk várja jelentkezésed az mfhn@mfhnalap.org email címen!